skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Základní informace o žákovském parlamentu

JAKÁ JSOU PRÁVA A JAKÉ JSOU POVINNOSTI PARLAMETÁŘŮ?

  • Účastní se zasedání ŽP. Komunikují s vedením školy i učiteli.
  • Podílejí se na chodu školy. Přinášejí náměty ze tříd
  • Informují třídy o dění ve škole. Vymýšlejí projekty pro ostatní žáky.
  • Předkládají návrhy na školní, sportovní a kulturní akce, o které by měly třídy zájem.
  • Reprezentují svou třídu, za kterou byli zvoleni.
  • Snaží se o to, aby se do akcí ŽP zapojili i ostatní žáci.
  • Podílejí se na řešení problémů, které se ve škole vyskytnou (např. ničení školního majetku, nevhodné chování žáků…).
  • V případě potřeby si na zasedání zvou i další žáky či vyučující.
  • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání. Aktivně se podílejí na akcích ŽP.
  • Pravidelně se zúčastňují schůzek ŽP, které je konají každý měsíc v předem stanoveném termínu.

 

VOLBY – PRAVIDLA

1. Po příchodu do volební místnosti se prokážete svou žákovskou knížkou / svým notýskem.

2. Dostanete hlasovací lístek.

3. Přemístíte se za plentu.

4. Seznámíte se s kandidátní listinou. Upravíte hlasovací lístek: zakřížkujete DVA zástupce z nabídky kandidátů a hlasovací lístek poté vhodíte do volební urny.

Každá třída si volí 2 parlamentáře. Nutná účast alespoň 75 % (tedy ¾) žáků dané třídy. Pokud bude účast nižší, koná se druhé kolo voleb. Pokud ani poté není zvolen parlamentář, třída bohužel nebude mít v ŽP zástupce. Každý z vás obdrží ve volební místnosti hlasovací lístek. Seznam se jmény kandidátů všech tříd je umístěn za plentou. Parlamentářem se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (musí však být dodržena alespoň 75% účast).
aktualizováno: 5.11.2017 15:51:19 autor: Mgr. Eliška Kalová