skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Zápisy ze zasedání

2. zasedání - 10.11. 2017 

1) Úvod, účast, prezenční listina (2 chybějící).

2) Halloween – zhodnocení akce, poděkování deváťákům za organizaci

3) Školní video v přízemí

 4) Školní časopis – prodej za 60 Kč – jmenný seznam zájemců s PODPISEM v každé třídě, odevzdat do 16.11.

5) Třídní webové stránky - POUZE NA 2.STUPNI – najít 2 editory do 14.11. (velká přestávka) - následně bude školení pro editory.

6) Papírníček – dokončit - výsledky + výhra

7) 29.11. - Zdeněk Miler (3.h) workshop + výstava v tělocvičně  ! PŘINÉST PŘEDMĚTY S KRTEČKEM (1. stupeň k TU; 2. stupeň dne (27. - 28.11. k Mgr. Kalové) !!

8) 30.11. Den otevřených dveří

9) 5.12. Zpívání na schodech

10) 19.12. Vánoční vystoupení od 17h

11) !!!JARMARK !!!  POPTAT SE RODIČŮ / starších ŽÁKŮ, KDO BY CHTĚL MÍT STÁNEK a účastnit se.

 11) Diskuze -  návrh žáků – 20.12. – SPORTOVNÍ DEN (1.stupeň: vybíjená, 2.stupeň: ringo / florbal).

                       - návrh 4. třídy: DUHOVÝ DEN – každý den celá škola v jedné barvě

 Návrhy zástupců parlamentu budou projednány s vedením školy.

Další schůzka ŽP bude v pátek 15.12. od 14h - UČEBNA č.4. Všichni si zajdou před začátkem ŽP na OBĚD !                                                                                                                              Zapsala Mgr. Kalová

1. zasedání - 16.10. 2017

Úvod, představení paní učitelek a žáků, prezenční listina (4 chybějící).

Vysvětlení / objasnění práv a povinností parlamentářů (pozor na bezdůvodné absence).

Nutnost informovat třídu o tématech a obsahu zasedání, přinášet náměty a podněty ze tříd.

Vzájemná pomoc v komunikaci (žáci + učitelé a vedení školy).

Poděkování všem za účast na DNI JAZYKŮ.

Připomenutí EKO aktivit - tříděný odpad, ekoškola.

Současné projekty - PAPÍRNÍČEK: Soutěž o nejhezčí krabici na papíry (1. a 2. stupeň), uzávěrka 16.11.

                               - HALLOWEEN: Lampionový průvod - kostým nutný.

                                                   Občerstvení dobrovolné, přezůvky a kelímek na pití s sebou.

                                                   Nocování ve škole pro 2. stupeň, odevzdat přihlášky (večeře a snídaně zajištěna).

                                                   Více info dodá do konce týdne 9. třída na informačním letáku.

 

Školní časopis - Mgr. I. Fousková - přednesla prosbu ohledně obnovení školního časopisu Jedenáctka. Nutnost vyhledat / oslovit spolužáky do redakční rady, aby časopis vedli. Shromažďovat příspěvky, pořizovat foto vydařených děl žáků (Vv, Pč...). Vyzvat žáky, aby nepsali pouze do šuplíku, ale publikovali v časopise (básně, písně, příběhy, komiksy...). Vydání bude čtvrtletně.

Domluvena další schůzka na pátek 10. 11. od 13h, učebna č.4.

                                                                                                                                    Zapsala Mgr. Kalováaktualizováno: 11.12.2017 22:20:08 autor: Mgr. Eliška Kalová