skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Ekoškola

Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého „oikos“ (významově domov) a škola – místo určené pro učení.

Ekoškola (Eco-School) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.

Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Program Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle – dovést každodenní chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.

V rámci tohoto projektu se žáci učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizaci spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí školy a v místní oblasti. Po dosažení určených limitů je škole udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA, tím škola získá vlastní logo a vlajku.

V České republice koordinuje tento projekt Sdružení TEREZA.

(Zdroj: http://www.enviwiki.cz/wiki/Eko%C5%A1kola)

 Změněno Název a popis Autor
26.1.2018 20:17:28

Ekotým „Vášky“

Vášky

aktualizováno: 6.10.2017 15:57:56 autor: Administrátor